Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Ыстық тамақ

Автор: admin от 19-01-2015, 21:35, посмотрело: 1346

17

Категория: Ашық конкурстар

 

Сатып алулар

Автор: admin от 3-07-2014, 18:50, посмотрело: 16706

193 Dle Engine 10.1Konkurs-orytyndylary-turaly-hattama.doc [831,5 Kb] (cкачиваний: 46)

Категория: Ашық конкурстар

 

Сатып алулар

Автор: admin от 1-07-2014, 15:03, посмотрело: 1849

Категория: Ашық конкурстар

 

сатып алулар

Автор: admin от 23-06-2014, 09:12, посмотрело: 1666

12

Dle Engine 10.1menyu-2014.doc [3,26 Mb] (cкачиваний: 16)

Категория: Ашық конкурстар

 

Сатып алулар

Автор: admin от 9-06-2014, 12:01, посмотрело: 6959

Категория: Ашық конкурстар

 

Сатып алулар

Автор: admin от 7-06-2014, 15:27, посмотрело: 3313

22

Конкурс туралы хабарландыру

 

 

Алматы қаласы Білім басқармасының «Д.Бабаев атындагы №115 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

050079, Алматы қаласы,Поддубный кошесі,155

 Email:  almatyschool115@mail.ru, контакты телефоны: 8-(727)-2512829, 87071921910;

орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Қызмет:

Алматы қаласы Білім басқармасының «Д.Бабаев атындагы №115 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет алатын оқушы саны - 693, бюджет қаражаты есебінен тегін тамақтанатын – 333 оқушы, аталған қызмет бойынша бөлінген сомада

7 377 563(жеті миллион үш жүз жетпіс жеті мың бес жүз алпыс үш) теңге  00 тиын, күндігіне әр оқушыға 267 теңге 68 тиыннан (ҚҚС-сіз), 27543 бала-күн.

 

Қызметті көрсету мерзімі 01.09.2014ж. - 31.12.2014ж. аралығында.

Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін барлық әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі.

Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2014жылғы "27"маусымға дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекенжай бойынша:Поддубного 155, бөлме № 22 , сағат 10.00-ден 16.00-ге дейін және/немесе 115.alschool.kz  интернет-ресурсынан алуға болады. 

Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер Алматы қаласы Білім басқармасының «Д.Бабаев атындагы №115 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

 

мына мекенжай бойынша : Алматы қаласы, Поддубного көшесі, 155  №22 бөлмеге  жібереді.

Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі 27 маусым күні сағат 18.30-ға дейін.

  

Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер 27 маусым 2014 ж. сағат 18.30 -да 

 мына мекенжай бойынша Алматы қаласы,Поддубного көшесі, 155, № 22 бөлмеде ашылады. 

Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға 
болады:8(727)2-51-28-29, 87071921910.

Приложение 2
к
Правилам выбора поставщиков услуги по организации питания

обучающихся в организациях среднего образования

                                                                                                                                            

Форма

 

 

Объявление о конкурсе

 

Организатор конкурса:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №115 им.Д.Бабаева» Управления образования г.Алматы

050079, г.Алматы, ул.Поддубного,155

email: almatyschool115@mail.ru, контактные телефоны: 8-(727)-2512829, 87071921910;

объявляет о проведении конкурса по организации питания обучающихся в организации среднего образования.

        Услуга должна быть оказана:

 Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №115им.Д.Бабаева» Управления образования г.Алматы по организации питания обучающихся в организации среднего образования, получатели услуги 693 учащихся, из них 333 учащихся, получающих питание бесплатно за счёт бюджетных средств, по 267 тенге 68 тиын (без НДС) на каждого учащегося 1-4 классов ежедневно,сумма выделенная на оказание данной услуги составляет 7377563(Семь миллионов триста семьдесят семь тысячи пятьсот шестьдесят три) тенге 00 тиын (сумма без учета НДС), 27543 дето-дней.

Срок оказания услугис 01.09.2014г по 31.12.2014г.

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.

Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до
"
27" июня 2014 года  включительно, по адресу: г.Алматы, ул.Поддубного 155, каб.22 с 10.00 до 16.00 часов и/или поemail: аlmatyschool115@mail.ru.

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в
конверты, представляются потенциальными поставщиками в
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №115 им.Д.Бабаева» Управления образования г.Алматы  по адресу: г.Алматы, ул.Поддубного155,
каб. №22. 

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до
18.30 часов 27 июня 2014 года.

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться
по следующему адресу: Алматы, ул.Поддубного
155, каб.№22.  27 июня 2014 года в 18.30 часов.   

Дополнительную информацию и справку можно получить по
 телефону:
8-727-251-28-29,87071921910.

 

 

 

 

Категория: Ашық конкурстар

 

Сатып алулар

Автор: admin от 7-06-2014, 15:20, посмотрело: 1115

10

Приложение 1
к
Правилам выбора поставщиков услуги по организации питания обучающихся в организациях среднего образования

 

 

Конкурсная документация

по выбору  поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

 

 

конкурс по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в КГУ «Общеобразовательная школа №115 им.Д.Бабаева» Управления образования г.Алматы

на 2014 год

(указать наименование конкурса)

 

 

Организатор конкурса:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №115 им.Д.Бабаева» Управления образования города Алматы

050079,г.Алматы, ул. Поддубного,155

ИИК KZ32070102KSN6001000в ГУ Комитете Казначейства МФ РК

БИН 990440002768

БИК KKMFKZ2A, Кбе12

email: almatyschool115@mail.ru, контактные телефоны: 8-727-2512829, 87071921910.

 

 

1. Общие положения

 

1.                   Общее количество получателей услуги в организации образования составляет 693 человек, в том числе 333 учащихся начальной школы, получающих  питание за счёт бюджетных средств.

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных средств составляет 7 377 563 (Семь миллионов триста семьдесят семь тысячи пятьсот шестьдесят три) тенге 00 тиын (сумма без учета НДС).

Стоимость питания одного обучающегося не превышает стоимости, установленной организатором конкурса.

2.                   Настоящая конкурсная документация включает в себя:

1)                   перечень категорий получателей услуг согласно приложению 1 к настоящей Типовой конкурсной документации;

2)                    техническое задание согласно приложению 2 к настоящей  Типовой конкурсной документации;

3)                   заявку на участие в конкурсе для физических и юридических лиц согласно приложениям 3, 4  к настоящей  Типовой конкурсной документации;

4)                   сведения о квалификации потенциального поставщика согласно приложению 5 к настоящей  Типовой конкурсной документации;

5)                   перечень критериев для определения победителя конкурса, предлагающего наиболее качественную услугу согласно приложению 6 к  настоящей Типовой конкурсной документации;

6)                   проект договора согласно приложению 9

3.                   Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вносит с заявкой на участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в размере одного процента от  суммы, выделенной для обеспечения бесплатным питанием обучающихся организаций среднего образования за счет бюджетных средств в форме:

1)                   гарантийного денежного взноса денег, размещенного на следующем банковском счете организатора конкурса (заказчика)KZ940705023603920001;

2)банковской гарантии согласно приложению 7 к настоящей  конкурсной документации.

 

    2. Извещение потенциальных поставщиков о конкурсе

 

4. Организатор конкурса в течение пяти календарных дней со дня утверждения конкурсной документации, но не менее чем за двадцать календарных дней до окончательной даты предоставления потенциальными поставщиками заявок, информирует потенциальных поставщиков путем размещения на интернет-ресурсе объявления о конкурсе по форме согласно приложению 2 Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования.

5. Копии конкурсной документации размещаются на интернет-ресурсе учреждения образования или органа образования и представляются потенциальным поставщикам в бумажном виде.

6. Секретарь конкурсной комиссии представляет участникам конкурса копии конкурсной документации в бумажном виде под роспись и вносит данные в журнал регистрации лиц, получивших копию конкурсной документации.

7. В журнале регистрации лиц указываются наименование и срок проведения конкурса, фамилия, имя, отчество потенциального поставщика либо представителя юридического лица, номер удостоверения личности, местонахождение и контактные телефоны, время и дата получения копии конкурсной документации.

8.Журнал регистрации лиц прошивается, страницы пронумеровываются, последняя страница скрепляется печатью организатора конкурса.

 

 

 

3. Оформление конкурсной заявки на участие в конкурсе

 

9. Заявка на участие в конкурсе содержит:

1) заявку, составленную на государственном и русском языках, подписанную и заверенную печатью потенциального поставщика согласно приложениям 3, 4 к настоящей  Типовой конкурсной документации;

2) перечень документов потенциального поставщика согласно требованиям конкурсной документации:

нотариально заверенные документы, подтверждающие правоспособность для юридических лиц (копия свидетельства или справка о государственной регистрации юридического лица, копия устава, утвержденного в установленном законодательством порядке), гражданскую дееспособность для физических лиц (документ о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, копия удостоверения личности);

оригинал справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 8 к настоящей Типовой конкурсной документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков) за подписью первого руководителя банка (филиала банка) или его заместителя с печатью банка. Справка должна быть получена не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в накопительные пенсионные фонды более чем за три месяца (за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), полученной не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками, за подписью руководителя либо заместителя налогового органа и скрепленного печатью, либо полученной через портал "электронного правительства" e-gov;

копию свидетельства о постановке на учет по НДС (налог на добавленную стоимость), при наличии;

оригинал документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе в виде банковской гарантии согласно приложению 7 к настоящей  Типовой конкурсной документации или гарантийного денежного взноса;

техническое задание с описанием качественных и количественных характеристик услуг согласно приложению 2 к настоящей Типовой конкурсной документации. В техническом задании в обязательном порядке указывается перспективное меню, требуемое для обеспечения школьников качественным, сбалансированным и безопасным питанием;

сведения о квалификации сотрудников по форме согласно приложению 5к настоящей Типовой конкурсной документации.

 

4.        Порядок предоставления заявки на участие в конкурсе

 

10. Заявки на участие в конкурсе предоставляются участниками конкурса организатору конкурса нарочно или с использованием почтовой связи по адресу:

050079, г.Алматы, ул. Поддубного,155

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №115 им.Д.Бабаева» Управления образования города Алматы, кабинет №22, ответственный за прием и регистрацию конкурсной документацииКабдилдаева П.М, секретарь комиссии;

Заявки принимаются в рабочие дни с 10.00 часов до 16.00 часов, в  срок до 18.30 часов 27 июня 2014 года включительно.

Контактные телефоны: 251-28-29;87071921910.

11. Секретарь конкурсной комиссии принимает конверты с заявками и вносит в журнал регистрации заявок сведения о потенциальном поставщике, представившем заявку на участие в конкурсе.

12. В журнале регистрации заявок на участие в конкурсе указываются сведения о сроке проведения, об организаторе конкурса, потенциальном поставщике, наименование и почтовый адрес, ИИН, удостоверение личности, дата и время регистрации заявки.

В указанный журнал вносятся сведения о потенциальных поставщиках, которым было отказано в регистрации заявки с указанием причины отказа.

Журнал регистрации заявок на участие в конкурсе оформляется по аналогии с журналом регистрации лиц, получивших копии конкурсной документации.

13. Заявки, представленные после истечения установленного организатором конкурса срока, не подлежат регистрации и возвращаются потенциальным поставщикам.

 

5. Вскрытие конкурсной комиссией конвертов с конкурсными заявками

 

14. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией в день, время и в месте, указанные организатором конкурса в конкурсной документации, в присутствии членов конкурсной комиссии.

15. Председатель конкурсной комиссии информирует присутствующих о составе конкурсной комиссии, количестве потенциальных поставщиков, представивших в установленный срок заявки на участие в конкурсе.

16. Секретарь комиссии оглашает сведения, внесенные в журнал регистрации лиц, представивших заявку на участие в конкурсе, и вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе потенциальных поставщиков.

17. Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в конкурсе, представленные в сроки, установленные в объявлении организатора конкурса.

18. Протокол вскрытия конвертов оформляется в соответствии с приложением 3 Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, подписывается и полистно парафируется членами конкурсной комиссии и не позднее трех календарных дней с момента вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков размещается на интернет-ресурсе.

 

5.        Рассмотрение конкурсных заявок

 

19. Комиссия в течение пяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с заявками рассматривает заявку на предмет полноты и соответствия конкурсной документации для допуска к участию в конкурсе.

20.Согласно п.18 Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования не допускаются к конкурсу потенциальный поставщик:

1)представивший заявки для участия в конкурсе, несоответствующие требованиям конкурсной документации, не допускаются к конкурсу;

2)если близкие родственники супруг(а) или свойственники потенциального поставщика обладают правом принимать решение о выборе поставщика;

3)не являющийся резидентами Республики Казахстана;

21. Конкурсная комиссия определяет потенциальных поставщиков, соответствующих требованиям конкурсной документации, и признает их участниками конкурса.

22. Заседание оформляется протоколом о допуске к конкурсу, который подписывается и полистно парафируется всеми членами конкурсной комиссии.

23. Комиссия оформляет свое решение протоколом допуска к конкурсу согласно приложению 4Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования.

Подписанный протокол допуска к конкурсу не позднее двух календарных дней со дня заседания комиссии размещается на интернет-ресурсе.

24. Для определения победителя конкурса, предлагающего наиболее качественную услугу, организатор конкурса предусматривает критерии выбора поставщика.

25. Комиссия в течение двух календарных дней с момента опубликования протокола допуска к участию в конкурсе оценивает и сопоставляет заявки допущенных потенциальных поставщиков для определения победителя в соответствии с критериями согласно приложению 6к настоящей Типовой конкурсной документации.

26. Не допускаются действия конкурсной комиссии, связанные с приведением заявки в соответствие с требованиями конкурсной документации.

Под приведением заявки в соответствие понимаются действия конкурсной комиссии, направленные на дополнение заявки недостающими документами, замену документов, исправление ненадлежащим образом оформленных документов.

27. Допускается несоответствие технического задания потенциального поставщика техническому заданию, указанному в конкурсной документации, в случае если предлагается услуга с лучшими характеристиками.

28. Победителем конкурса признается потенциальный поставщик, набравший наибольшее количество баллов и предложивший наилучшие условия выполнения обязательств по сравнению с другими потенциальными поставщиками.

В случае если в конкурсе участвовал один потенциальный поставщик, представивший заявку в соответствии с требованиями конкурсной документации и отвечающий требованиям Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, то он признается победителем конкурса.

29. Председатель, а в случае его отсутствия заместитель председателя конкурсной комиссии, оглашает лицам, присутствующим на заседании конкурсной комиссии, результаты и победителя конкурса.

30. Протокол об итогах конкурса оформляется согласно приложению 5Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, подписывается и полистно парафируется членами конкурсной комиссии.

31. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола об итогах конкурса размещает протокол об итогах конкурса на интернет-ресурсе.

Категория: Ашық конкурстар

 
Назад Вперед